• Betalings vilkår: Faktura fremsendes inden efter endt godkendelse af fremsendte kontrakt. Vi skal have registreret din betaling inden udstyret kan udleveres/leveres.
 • Fortrydelsesret: Du kan fortyde din booking 5 dage før udleverings dato.
 • Reklamationsret: Har du udfordringer under arrangement kontakt os da på hovednummer.
 • Fortrolighedspolitik: Dine personlige oplysninger vil på intet tidspunkt blive udleveret til 3. part og eller bruges til markedsføring uden dit skriftlige samtykke.
 • KontraktDu modtager kontrakt til godkendelse efter vi har gennemgået din forespørgsel.

Udlevering og aflevering af udstyr

1 dags leje er én brugsdag, dvs. hvis udstyret skal bruges eks. Fredag og lørdag betales der for 2 dages leje (med faktor udregning svarer det til 1,5 gange dagsprisen).
Normalt sker udlevering og tilbagelevering torsdag og tirsdag, hvilket vil sige at man kun betaler 1 dags leje, hvis man skal bruge udstyret 1 døgn, selvom man har det fra torsdag til tirsdag eller fra tirsdag til torsdag.

Alle priser er pr. stk./system.

Udlevering og tilbagelevering af udstyr er beskrevet under afsnittet “tidsplan” øverst i kontrakten der bliver sendt pr mail til gennemsyn og accept.

Hvis udstyret IKKE bliver afleveret indenfor disse tidsrammer, skal du betale for en ekstra dags leje.

Praktiske råd omkring udstyret

 • Rul altid kabler rigtig op og benyt den evt. på satte strop, undgå at slå knude oven på stregkode mærket. Det koster 10,- pr. forkert op rullet kabel.
 • Sørg for at lægge alle tingene rigtigt ned i kasserne, så de ikke bliver beskadiget under transport.
 • Når kasserne sættes på højkant gøres dette forsigtigt, og sørg for at der ikke står ” Don’t tilt” på dem, som på f.eks en røgmaskine.
 • Spænd g-kroge/Clamps ordentligt fast. Brug sikkerheds wire, hvis de er vedlagt.
 • Husk altid kørekort/pas SAMT sygesikringsbevis ved afhentning.
 • Hvis du ønsker det kan du få en styk liste med over alt du har fået udleveret.
 • Undersøg hvad forsikringen fra os dækker, så du ikke løber ud i problemer.
 • Skal du koble udstyret sammen med dit eget eller andet, så sørg for at få de rigtige kabler med fra os ved afhentning.
 • Hvis der er defekter på det lejede udstyr, skal du meddele det til os hurtigst muligt før dit arrangementet, så vi hurtigt kan hjælpe dig, bemærk dog at vi ikke kan holdes ansvarlige
 • ved evt. tab af indtægter eller udgifter ved erstatnings indleje.
 • Sæt altid R clips i alle Rig samlingerne.
 • Udstyret skal transporteres i et lukket køretøj, med faste sider og tag, vi har desværre dårlige erfaringer med transport i presennings køretøjer, derfor er dette forbudt. du kan altid få oplyst hvor meget det fylder, hvis du er i tvivl.
 • Sørg for du har nok strøm, nogle af vores apparater bruger meget strøm, så ønsker du information om strømforbruget kan du få det af os.

Du kan altid ringe til den vagt ansvarlige hvis der er problemer eller tvivls spørgsmål om det lejede udstyr.

Udlejnings betingelser

 • Medbring ALTID personligt sygesikringsbevis samt gyldig billedlegitimation for den person, der afhenter udstyret – ellers bliver udstyret ikke udleveret.
 • Hvis Lysudlejning.dk/KIVO har nogen tvivl omkring gyldighed på legitimation udleveres udstyret ikke.
 • Lysudlejning.dk/KIVO vil herefter rette henvendelse til Midt og Vestsjællands Politi.
 • Lejet udstyr må kun anvendes af lejeren eller hans repræsentant. Fremleje kan kun ske med skriftlig godkendelse af Lysudlejning.dk/KIVO.
 • Det lejede udstyr skal afhentes og tilbageleveres af lejeren, eller hans repræsentant, på Lysudlejning.dk/KIVO´s lager på Svogerslev Hovedgade 48, 4000 Roskilde.
 • Lysudlejning.dk/KIVO forbeholder sig ret til at nægte udlevering ved forkert transport, f.eks. ved åben trailer, presenningskøretøj el. lign.
 • Forud reservation af udstyr foretages med forbehold for rettidig aflevering fra tidligere lejer. Lysudlejning.dk/KIVO er berettiget til, uden særlig underretning, at erstatte reserveret udstyr med andet, med mindst samme funktion.
 • Afbestilling af lejet udstyr skal ske senest 5 hverdage inden første lejedag. Ved afbestilling senere end 5 hverdage før første lejedag, debiteres lejer 100% af lejebeløbet. Såfremt det bestilte udstyr ikke afbestilles og ikke afhentes debiteres lejer det fulde lejebeløb samt et gebyr på 10% af lejebeløbet, dog mindst 375 kr. for klargøring af udstyr.
 • Lejen beregnes på grundlag af de, til enhver tid, af Lysudlejning.dk/KIVO’s fastsatte priser. De nævnte priser er beregnet ud fra afhentning på Lysudlejning.dk/KIVO lager. Lejeprisen indbefatter ikke læsning og losning af biler.
 • Lejeren tegner forsikring for det lejede udstyr via Lysudlejning.dk/KIVO hos Tryg forsikring, til den af Lysudlejning.dk/KIVO fastsatte præmie. Denne forsikring dækker tyveri fra aflåste motorkøretøjer, aflåste bygninger, såfremt det kan konstateres voldelig opbrydning. Forsikringen dækker hele lejeperioden. Selvrisikoen er 10.000kr.
 • Eventuelle skader og tyveri, skal straks anmeldes til Lysudlejning.dk/KIVO. Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet.

Lejeren er ansvarlig for bl.a.:
Mekaniske el. elektriske forstyrrelser, glemt udstyr, tabt udstyr, skader på udstyret og forlagt udstyr, simpelt tyveri af udstyret, udstyr øde lagt ved fejlbetjening osv.

 • Løse kabler, ledninger eller lignende.
 • Skader der er forvoldt af lejer, skal erstattes af lejer til det lejedes vejl. udsalgspris..
 • Lysudlejning.dk/KIVO er ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt af det lejede udstyr.
 • Lysudlejning.dk/KIVO er ligeledes ikke ansvarlig for evt. skader forvoldt ved lejers forkerte eller uansvarlige brug af det lejede udstyr.
 • Lysudlejning.dk/KIVO tager forbehold overfor force majeure, således at Lysudlejning.dk/KIVO ikke kan gøres erstatningsansvarlig for manglende levering eller på anden vis overholdelse af udlejningsaftalen, heller ikke hvis dette hidrører udefra kommende omstændigheder, som det på forhånd er klart, at udlejer ikke kan afværge, f.eks. opståede naturkatastrofer, strejker, optøjer, sygdom eller andres kontraktretlige misligholdelse m.v.
 • Der må ikke foretages ændringer eller reparationer af det lejede, uden særlig skriftlig tilladelse fra Lysudlejning.dk/KIVO. Det lejede udstyr må ikke uden Lysudlejning.dk/KIVO´s skriftlige godkendelse, på denne kontrakt, medtages til udlandet.
 • Den tid, udstyret er udlejet, kaldes lejeperioden, hvorved forstås den tid, udstyret har været borte fra Lysudlejning.dk/KIVO´s lager, og til rådighed efter lejeaftalen. Det skal bemærkes, at korteste lejeperiode er 1 dag. Den dag, udstyret forlader Lysudlejning.dk/KIVO, regnes som første lejedag.
 • Lejer bekræfter at være bekendt med, at det lejede udstyr tilhører udlejer, og at udstyret skal tilbageleveres på den aftalte dato i ubeskadiget stand. Hvis lejer disponerer i strid hermed og ikke tilbageleverer udstyret til aftalt tid, forbeholder udlejer sig at anmelde sagen til politiet som underslæb, jf. straffelovens § 278.
 • Såfremt en aftalt lejeperiode ikke overholdes af lejeren, er Lysudlejning.dk/KIVO berettiget til ,uden varsel, at afhente det lejede udstyr. Det samme gælder, såfremt lejer misligholder kontrakten groft, f.eks. ved udeblivelse af lejeafgift til aftalt tidspunkt, i dette tilfælde betaler lejer alle udlejers udgifter til dette dog minimum 1000kr.
 • Til afhentningsberettiget misligholdes hører også fogedforretning hos lejer, død, konkurs eller anden betalingsstandsning, samt lejers fraflytning fra oplyst adresse uden underretning og godkendelse hos Lysudlejning.dk/KIVO .
 • Lysudlejning.dk/KIVO kan fakturere lejer for én dags leje, for hver dag, hvor udstyret i strid med lejekontrakten ikke er leveret retur. Bemærk lejefaktor bruges ikke i dette tilfælde.
 • Fornyelse af lejeperiode og forlængelse heraf, sker normalt ved ny kontrakt, hvori ny lejeperiode aftales. Under alle omstændigheder skal det ske skriftligt.
 • Tilbagelevering af det lejede udstyr, inden udløbet af den aftalte lejeperiode, vil uden særlig skriftlig aftale med Lysudlejning.dk/KIVO, ikke berettige til nedsættelse af lejebeløbet.
 • Ved aflevering af kabler, skal de oprulles rigtigt, ellers opkræves kr. 10 pr. forkert oprullet kabel, ekskl. moms. Er lejer i tvivl om hvordan et kabel skal oprulles, er det lejers ansvar at få det demonstreret, ved afhentning af det lejede udstyr.
 • Udskiftede pærer, samt medleverede reservepærer, skal returneres. Manglende pærer debiteres til Lysudlejning.dk/KIVO’s dagspris.

Problemer med det lejede udstyr? Ring til os, det er det vi er her for. Døgnservice: 70 66 68 28

Hvad ikke er nævnt i disse betingelser og den til sendte kontrakt har ingen gyldighed.