Handelsbetingelser

– Ansvar

 1. Lejer er under hele udlejningsperioden ansvarlig for det lejede udstyr.
 2. Såfremt en eller flere dele af det lejede udstyr beskadiges eller bortkommer, er det lejers ansvar øjeblikkeligt at underrette Lysudlejning om dette på telefon: 70 66 68 28.
 3. Lejer hæfter for alle skader samt personskader, der pådrages udstyret i lejeperioden.
 4. Lejer har i lejeperioden fuld erstatningspligt for beskadiget og/eller bortkommet udstyr.
 5. Ved misligholdelse af udstyret, kan Lysudlejning helt eller delvist tilbageholde det indbetalte depositum.
 6. Lejer sørger for at det lejede holdes under opsyn af en voksen/myndig person.
 7. I tilfælde af regn er det lejers ansvar at sørge for at holde alt udstyr overdækket.
 8. Det er lejers ansvar at overholde den instruktion der gives af Lysudlejning ved leje af udstyr.
 9. Det er lejers ansvar at indhente evt. tilladelser fra offentlige myndigheder til afvikling af arrangement.

– Returnering/tilbagelevering

 1. Lejere er forpligtet til at tilbagelevere udstyret i samme stand som ved modtagelsen, d.v.s. uden skader, fejl & mangler. Hvis udstyret ikke er rengjort efter anvisningerne, pålægger Lysudlejning kr. 300,- pr. påbegyndt rengøringstime.
 2. Mangler løsdele til udstyr betales disse ud af depositum til priser angivet bag på lejekontrakt.
 3. Tilbageleveres udstyr ikke rettidigt, betales 1,5 x normal lejepris pr. efterfølgende døgn.
 4. Afleveres udstyr sådan, at reparation er nødvendig, påhviler reparationsomkostningerne lejeren, hvis skaden ikke kan tilskrives almindelig slitage.
 5. Lysudlejning hæfter ikke for eventuelle skader, erstatninger eller bøder.
 6. Sted for returnering/tilbagelevering aftales individuelt.

Returneringssted/tilbageleveringssted: De aftalte betingelser er anført i booking.

– Afbestilling

Ved annullering af lejeaftale senere end 14 dage før levering/afhentning betales halv leje. Ved annullering senere end 7 dage før levering/afhentning betales fuld leje.

En lejeaftale kan reguleres ned indtil 14 dage før levering/afhentning.

– Reklamationer

Hvis kunden ikke inden brugen har gjort udlejer opmærksom på fejl og mangler, betragtes materialet som modtaget i fejlfri stand. Senere reklamationer modtages ikke.

– Transport

Såfremt kunden selv forestår transport SKAL dette ske i en ren lukket bil eller lukket trailer – ikke presenning. For eventuelle skader eller mangler hæfter kunden.

– Betaling

Leje betales altid senest ved udlevering. Dette kan gøres på forhånd med bankoverførelse. Hvis pengene ikke er modtaget på udleveringsdagen modtager vi betalingen via mobilepay eller kontant.

Der betales først for produkter i “nødpakken” efter arrangement, hvis indholdet er åbnet.

– ID Regler

Når Du lejer udstyr hos Lysudlejning er det vigtigt, at du er opmærksom på vores skærpede ID regler, da vi ellers vil afvise at udlevere din ordre.

Vi skal bruge følgende når du lejer udstyr hos Lysudlejning:

❶ Minimum to slags ID (Kørekort, Sygesikring, Pas, Dåbsattest). Vi tager en kopi, som destrueres når udlejningen afsluttes.
❷ Vi tager et profil billede af dig.

Vi har desværre været ofre for tyveri og bedrageri, så derfor har vi skærpet vores regler.